Meldal videregående skole

Vil du bli snekker i møbel- og trevareindustrien? 

Skole + læretid = fagbrev

 

Møbelsnekker: 1 år skole (vg1 Design og håndverk) + 3 år lærling

En møbelsnekker produserer møbler og innredninger. Møbelsnekkeren er involvert fra skissetegning til utvikling av det ferdige produktet.

Trevaresnekker: 1 år skole (vg1 Bygg- og anleggsteknikk) + 3 år lærling

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper. Snekkerfaget er et håndverksfag med lange tradisjoner.

Epost
postmottak.meldalvgs@trondelagfylke.no
Telefon
74 17 51 00
Hjemmeside
http://meldal.vgs.no/
Adresse
Løkkenveien 117, 7332 LØKKEN VERK