Om Tregruppen

Vi har flere tradisjonsrike trebedrifter i vårt område. Visningsrommet på OTI-sentret er et samarbeidsprosjekt mellom flere trebedrifter og viser fram produkter som produseres her i vårt dalføre. Visningsrommet vil være en portal og et utstillingslokale for lokal treproduksjon, samt markedsføre produktene, bedriftene og de ansatte. Det vil bli en møteplass og fremme lokal og tradisjonsrik produksjon av treprodukter. Visningsrommet kan du besøke i OTI-sentrets åpningstider. Velkommen innom for å se noe av det de kan tilby.

Treindustrien er ei viktig næring i vår region.