Om Tregruppen

Treindustrien er ei viktig næring i Trøndelag-regionen, faktisk en av de viktigste gjennom tidene. Vi har flere tradisjonsrike trebedrifter i området vårt. Treguppen er et samarbeidsprosjekt mellom lokale treprodusenter og aktører, som sammen fremmer kortreist og forgjengelig produksjon av treprodukter.